Kurs wprowadza w problematykę roli mediów w społeczeństwie, ich relacji do przemian kulturowych, społeczno-gospodarczych i politycznych.