Celem kursu jest przedstawienie zmian literatury powstałych wskutek pojawienia się mediów społecznościowych jako nowych nośników informacji oraz nowych narzędzi komunikowania się.