.Kurs dla stacjonarnych i niestacjonarnych studentów  Dziennikarstwa