Celem przedmiotu jest zapoznanie Państwa z wybranymi aspektami praw dziecka oraz prawa oświatowego. Podczas kursu studentowi poznacie Państwo krajowe i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące przedmiotowego zagadnienia, a także historyczną ewolucję statusu dziecka oraz ochrony prawnej małoletnich. Elementem kursu są także podstawy prawne polskiego systemu oświaty na przykładzie regulacji zawartych w aktach różnej rangi (ustawa zasadnicza, ustawy zwykłe, rozporządzenia, akty prawa wewnętrznego). Podczas kursu podejmiemy próbę charakterystyki działalności instytucji zajmujących się ochroną praw dziecka, a moim zadaniem jako prowadzącej kurs będzie przybliżenie Państwu podstawowych aktów prawnych z obszaru oświaty, w oparciu o które będziecie konstruować swoją przyszłą działalnością zawodową.

W toku realizacji kursu będziecie Państwo korzystać z przygotowanych przeze mnie prezentacji, które mają za zadanie wprowadzić Was w omawianą problematykę. Towarzyszyć im będą odnośniki do polskich i międzynarodowych aktów prawnych, które będziecie Państwo analizować samodzielnie.