Witam wszystkich serdecznie, rozpoczynamy wspólną przygodę poświęconą pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji. W czasie kursu możecie pracować w tempie, które Wam odpowiada. Życzę Wam dobrej pracy i zadowolenia! Ruszamy!

Cele kursu:

Dostarczenie wiedzy na temat:

- przyczyn i skutków ruchów migracyjnych,

- wielokulturowej struktury społeczeństwa polskiego,

- działalności podmiotów wspierających migrantów,

- prawnych uwarunkowań edukacji formalnej dzieci z doświadczeniem migracji,

- diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci z doświadczeniem migracji,

- metodach nauczania-uczenia się dzieci z doświadczeniem migracji,

- podstaw nauczania języka polskiego jako języka obcego.