Kurs dedykowany dla Studentów na kierunkach Politologia i Stosunki Międzynarodowe, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Stanowi uzupełnienie "tradycyjnych" wykładów z tego przedmiotu. Jego pomyślne ukończenie stanowi warunek konieczny uzyskania końcowego zaliczenia.