Celem kursu jest ukazanie praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy przyrodniczej do kształtowania i rozwoju osobowości dzieci oraz zdobywania i rozszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Kurs ma na celu przygotowanie studentów w zakresie teoretycznym i praktycznym do wykorzystania tekstów literackich w edukacji i nauce; poznanie możliwości i zdobywanie praktycznych umiejętności wykorzystania tekstów literackich do realizacji zadań dydaktycznych i pedagogicznych. Zajęcia dostarczają nie tylko teoretycznej wiedzy w zakresie edukacyjnej roli tekstów literackich jako narzędzi dydaktycznych, ale przygotowują studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości edukacyjnych nowych tekstów literackich.