Celem kursu jest zapoznanie studentów z pedagogiką porównawczą jako subdyscypliną pedagogiczną (związki pedagogiki porównawczej z historią wychowania oraz filozofią i socjologią), głównymi przedstawicielami tej dyscypliny, zarówno światowymi, jak i polskimi. Studenci poznają modele systemów edukacyjnych, funkcjonujących w świecie. Celem kursu będzie zaprezentowania głównych teorii badań komparatystycznych z uwzględnieniem metodologii badań. W trakcie kursu studenci zapoznają się z tendencjami rozwojowymi edukacji we współczesnych społeczeństwach. Szczegółowym analizom zostaną poddane zagadnienia związane z genezą i rozwojem reform bolońskich. W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania systemów oświaty w wybranych krajach w Europie i na świecie.