Kurs w ramach zajęć Matematyka Inżynierska dla I roku studia stacjonarne, kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa i Edukacja Techniczno-Informatyczna.