Kurs jest elementem hybrydowej realizacji zajęć z I roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej (studia niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie).