Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do projektowania sytuacji edukacyjnych uwzględniających różne strategie pracy z dzieckiem, a także integracja wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w celu diagnozowania i projektowania działań praktycznych.