Celem kształcenia w zakresie zdrowia publicznego jest przygotowanie studentów do właściwego rozumienia znaczenia wiedzy z zakresu zdrowia publicznego - zapoznanie ich z głównymi problemami teoretycznymi i praktycznymi tej dziedziny, zagadnieniami dotyczącymi wpływu różnych czynników na zdrowie człowieka i celami działania w obszarze profilaktyki zachowań zdrowotnych i chorób cywilizacyjnych, jak również  wykształcenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia oraz planowania i realizowania działań profilaktycznych. Ważnym celem kursu jest kształcenie postawy promującej zdrowie i nastawionej na pogłębianie wiedzy z zakresu zdrowia publicznego.