Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem procesu ich rehabilitacji oraz edukacji. W trakcie kursu studenci będą mieli możliwość zapoznania się z kluczowymi aktami prawnymi dotyczącymi osób z niepełnosprawnością (Konstytucja RP, ustawy, akty wykonawcze) i poświęconymi różnym aspektom tego zjawiska, jak rehabilitacja społeczna i zawodowa, ochrona zdrowia psychicznego czy pomoc społeczna.