Z perspektywy współczesnych wyzwań bezpieczeństwa europejskiego doby "nowy zimnej wojny" pogłębienie wiedzy o relacjach Rosji z Zachodem w XX i XXI wieku wydaje się absolutną koniecznością. Dlatego w ramach tych zajęć studenci mają analizować współczesne konsekwencje podziału Europy wynikającego z rewolucji październikowej, która wpierw objęła część dawnego imperium rosyjskiego, a po II wojnie światowej całą Europę Wschodnią. W trakcie kursu studenci poznawać historię "żelaznej kurtyny" w relacjach Zachód-Wschód w kontekście europejskim (od okresu rewolucji październikowej w Rosji poprzez próby powstrzymywania ZSRR w okresie międzywojennym oraz wojenną ewolucję miejsca Związku Radzieckiego od sprzysiężenia z Hitlerem do "wielkiej trójki" po okres zimnej wojny). W rezultacie studenci będą mogli uczestniczyć w debacie o stosunkach Rosja-Zachód uwzględniając radziecki wymiar tych relacji w drugiej i trzeciej dekadzie XXI w. ze względu na powrót Rosji do imperialnego wymiaru polityki zagranicznej, a także rozpoznać położenie Polski jako sojusznika USA w Europie Wschodniej w kontekście polityk odstraszania okresu 1945-1991 ze względu na przywracanie pozycji RP jako sojusznika mocarstw zachodnich w ujęciu międzywojennym z wykorzystaniem współczesnego aparatu technologii wojskowych.
Tematyka kursu dotyczy także idei ekspansji demokracji i rewolucji w konfliktach prowadzonych przez państwa zachodniej Europy oraz USA, od okresu końca I wojny światowej i "eksportu" Lenina do Rosji po rewolucji lutowej do czasu wojny o Irak w XXI wieku prowadzonej pod hasłem eksportu demokracji.