Celem kursu jest przedstawienie zagadnień zarządzania organizacjami, w tym organizacjami publicznymi, koncepcji zarządzania, głównie zarządzania procesowego (BPM) i stylów kierowania organizacją.

Efekt: Praca projektowa – wykonanie modelu organizacji

  • Wizja, misja, strategia
  • Otoczenie organizacji
  • Struktura organizacyjna
  • Modelowanie głównych procesów
  • Strategiczna karta wyników