Celem kursu jest omówienie zagadnień dotyczących stanów zagrożenia z perspektywy prawnej, społecznej i systemu bezpieczeństwa narodowego.

Efekt: umiejętność oceny sytuacji zagrożeń i podejmowania odpowiednich decyzji i działań.