Test on-line (kolokwium zaliczeniowe) dla studentów/ek III roku 1 stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: kulturoznawstwo i wiedza o mediach.