Podstawą zaliczenia praktyk jest rzetelna realizacja, wysłanie maila z pełną informacją, dostarczenie sprawozdania i scanów zdjęć dokumentów.

  • dostarczenie dokumentów:

Za pomocą plaformy Moodle student loguje się w kursie praktyki (Nazwa kursu i  sposób logowania zostanie podana przez starostów) i zamieszcza:

ü  Prtscr maila z informacją o praktyce

ü  Sprawozdanie z praktyki Studenckiej wraz z załącznikami

Potwierdzenie z Zakładu Pracy o odbyciu praktyki – scan z podpisem pieczątką zakładu

Opinią nt. pracy praktykanta/praktykantki

CV

Scan lub zdjęcie oświadczenia RODO

Scan lub zdjęcie porozumienia (wypełnione przez studenta) jeśli to możliwe podpisane przez firmę

Scan lub zdjęcie indywidualnego programu praktyk – podpisany przez studenta

Inne…

Koordynator dopyta o realizowaną praktykę wybrane osoby przez narzędzia pracy online

  • Koordynator nie zaliczy praktyk jeśli:

– dokumenty nie są kompletne

– dokumenty nie są uzupełnione

– dokumenty nie zostaną umieszczone na platformie do 15.12.2020 – dotyczy osób realizujących praktyki od czerwca do końca listopada

– dokumenty wypełnione są nieczytelnie

Sprawozdanie i oryginały dokumentów proszę dostarczyć do Instytutu Politologii do Pełnomocnika Dyrektora ds. Praktyk - do 1 lutego 2021 roku – pocztą lub osobiście – pełnomocnik ma prawo zwrócić dokumenty, które nie są właściwie wypełnione.