Kurs e-learningowy pt:

 Podmiotowość dziecka w edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej

opracowany w ramach projektu „Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej”

cele kursu:

1. Zapoznanie studentów z wiedzę dotyczącą podmiotowości dziecka: aktywności własnej dziecka, samodzielności myślenia i działania, autonomicznego uczenie się, motywacji wewnętrznej.

2. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki  i psychologii rozwoju człowieka w celu analizy i interpretacji zagadnień związanych z podmiotowym funkcjonowaniem dziecka.


3. Kształtowanie umiejętności projektowania przestrzeni edukacyjnej wspierającej podmiotowe funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole.