cele kursu

1.     Poznanie podstawowej wiedzy na temat istoty, struktury i sposobów uprawiania pedagogiki jako nauki oraz jej współczesnych interpretacji i aplikacji praktycznych.  

2.     Nabycie umiejętności krytycznego analizowania założeń teoretycznych wybranych koncepcji pedagogicznych i ich rzeczywistych form realizacji w praktyce wychowawczej.

3. Ukształtowanie umiejętności w zakresie poprawnego posługiwania się kategoriami pojęciowymi współczesnej pedagogiki, orientacja w obrębie różnych nurtów i kierunków pedagogicznych  jako źródeł pedagogii.