cele

1)     zapoznanie  studentów  z uporządkowaną wiedzą dotyczącą teorii kształcenia (uczenia się i nauczania) z uwzględnieniem najnowszej literatury przedmiotu

2)     kształtowanie umiejętności z zakresu działalności dydaktyczno-wychowawczej

3)    kształtowanie kompetencji społecznych związanych z działalnością dydaktyczną oraz samokształceniem.