Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami projektowania architektury publikacji.