Wprowadzenie do aspektów komunikacji w projektach (co, kto, style komunikacyjne, komunikacja a rozmiar)

Metodologie zarządzania projektami informatycznymi

Wprowadzenie do szacowania

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie jakością