Po ukończeniu kursu student potrafi sporządzić z wykorzystaniem programów graficznych –diagramy i ilustracje, służące wizualnej prezentacji i/lub uzupełnieniu różnego typu opracowań z zakresu gospodarki przestrzennej. Student z wykorzystaniem oprogramowania CAD potrafi opracować rysunek fragmentu zagospodarowania terenu i miejscowego planu zagospodarowania. Potrafi wykorzystać wykonane ilustracje, rysunki, schematy, tabele do tworzenia spójnych, logicznych i czytelnych wizualnie prezentacji komputerowych oraz broszur. Kurs prowadzony w języku polskim.