Kurs kartografii turystycznej prowadzony dla studentów Turystyki i rekreacji I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne.