Celem kursu jest zapoznanie i pogłębienie wiedzy studentów z zakresu teorii organizacji i zarządzania. Zrozumienie funkcjonowania organizacji w przestrzeni gospodarczej oraz procesów zachodzących w samej organizacji. Poznanie różnorodnych form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw. Zapoznanie studentów z modelami kierowania instytucjami sektora publicznego. Poznanie zasad oraz zdobycie umiejętności zastosowania odpowiednich sposobów i technik podejmowania decyzji.