Kurs utworzony w celu przeprowadzania testów egzaminacyjnych z przedmiotu "Elementy prawa zamówień publicznych".