Kurs utworzony w celu przeprowadzania testów egzaminacyjnych z przedmiotu "Prawo zamówień publicznych".