Współczesny terroryzm to zajęcia obligatoryjne dla studentów II roku bezpieczeństwa państwa prowadzonego w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie,