Szanowni Państwo,

Zapraszam wszystkich Państwa na termin zerowy kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu z Prawa karnego cz. I na studiach niestacjonarnych, który odbędzie się na platformie Moodle UP w sobotę 30 stycznia 2021 r. od 12:30 do 12:55.

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Prawo karne cz. I w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 jest w formie testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań. Za prawidłową odpowiedź jest 1 pkt. Za nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi jest 0 pkt. W celu uzyskania zaliczenia należy uzyskać co najmniej 8 pkt. Zakres i formę przedmiotowego kolokwium omówiłem na ostatnim wykładzie z Prawo karne cz. I w Microsoft Teams. Kolokwium dotyczy problematyki wykładów i ćwiczeń z tego przedmiotu.

Niniejszy przedmiot kończy się zaliczeniem, które tym studentom, którzy je uzyskają wpiszę do Wirtualnej Uczelni UP.  

Ze względu na mogące pojawić się problemy techniczne proszę wcześniej przed 30 stycznia 2021 r. zalogować się na niniejsze kolokwium, a w razie problemów proszę napisać e-maila na adres karol.juszka@up.krakow.pl.

Nie zdanie kolokwium zaliczeniowego w terminie zerowym nie powoduje konsekwencji w postaci braku zaliczenia. W razie niezaliczenia kolokwium przedstawię następne terminy kolokwium.

Zaliczenie ćwiczeń z prawa karnego cz. I odbywa się na podstawie obecności na zajęciach, udziału w dyskusjach oraz udziału w rozwiązywaniu kazusów z prawa karnego, zdaniu kolokwium zaliczeniowego.

Skala oceny:

7 i mniej – niedostateczny (ndst)

8-9 pkt – dostateczny (dst)

10 pkt – dostateczny plus (dst +)

11-12 pkt – dobry (db)

13 pkt – dobry plus (db+)

14-15 pkt – bardzo dobry (bdb)

Karol Juszka