Niniejszy kurs został utworzony w celu przeprowadzania egzaminów z przedmiotu "Prawo handlowe".