Niniejszy kurs został utworzony w celu przeprowadzania zaliczeń z przedmiotu "Prawo bankowe".