Celem kursu jest zaznajomienie studenta z przeobrażeniami współczesnych przestrzeni publicznych, a także z zagadnieniem ewolucji znaczeń, funkcji i form miejskich przestrzeni publicznych, w kontekście zarysu ich rozwoju od czasów starożytnych do czasów obecnych. Kurs ma za zadanie pogłębienie świadomości uczestników, odnośnie rangi przestrzeni publicznych, ich analizy oraz kształtowania we współczesnych miastach i poza nimi, prognoz jej dalszego rozwoju, a także wielości procesów społecznych, ekonomicznych, kulturowych i planistycznych, rozgrywających się w przestrzeni publicznej i ją współkształtujących. Podnosi także zagadnienie waloryzacji jakości przestrzeni publicznej. Kurs w języku polskim.