Szanowni Państwo,

Zapraszam wszystkich Państwa na termin zerowy kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu Prawo karne cz. II, które odbędzie się na platformie Moodle w najbliższy piątek 26 marca 2021 r. od 16:30 do 16:55.

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Prawo karne cz. II dla studiów niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 jest w formie testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań. Za prawidłową odpowiedź jest 1 pkt. Za nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi jest 0 pkt. W celu uzyskania zaliczenia należy uzyskać co najmniej 8 pkt. Zakres i formę przedmiotowego kolokwium omówiłem na zajęciach z Prawa karnego cz. II w Microsoft Teams.

Ze względu na mogące pojawić się problemy techniczne proszę wcześniej zalogować się na niniejszy kurs, a w razie problemów proszę napisać e-maila na adres karol.juszka@up.krakow.pl.

Nie zdanie kolokwium zaliczeniowego w terminie zerowym nie powoduje konsekwencji w postaci braku zaliczenia. W razie niezaliczenia kolokwium przedstawię następne terminy kolokwium.

Zaliczenie przedmiotu Prawo karne cz. II na studiach niestacjonarnych odbywa się na podstawie obecności na zajęciach, udziału w dyskusjach oraz zdaniu kolokwium zaliczeniowego.

Skala oceny:

7 i mniej – niedostateczny (ndst)

8-9 pkt – dostateczny (dst)

10 pkt – dostateczny plus (dst +)

11-12 pkt – dobry (db)

13 pkt – dobry plus (db+)

14-15 pkt – bardzo dobry (bdb)

Karol Juszka