Szanowni Państwo,

Celem kursu jest przeprowadzenie terminu zerowego kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń z tego przedmiotu, które odbędzie się na platformie Moodle UP w piątek 9 kwietnia 2021 r. od 15:45 do 16:10.

Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń z przedmiotu Prawo karne materialne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 jest w formie testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań. Za prawidłową odpowiedź jest 1 pkt. Za nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi jest 0 pkt. W celu uzyskania zaliczenia należy uzyskać co najmniej 8 pkt. Zakres i formę przedmiotowego kolokwium omówiłem na zajęciach z Prawa karnego materialnego w Microsoft Teams.

Zaliczenie tym studentom, którzy je uzyskają wpiszę do Wirtualnej Uczelni UP.  

Nie zdanie kolokwium zaliczeniowego w terminie zerowym nie powoduje konsekwencji w postaci braku zaliczenia. W razie niezaliczenia kolokwium przedstawię następne terminy kolokwium.

Skala oceny:

7 i mniej – niedostateczny (ndst)

8-9 pkt – dostateczny (dst)

10 pkt – dostateczny plus (dst +)

11-12 pkt – dobry (db)

13 pkt – dobry plus (db+)

14-15 pkt – bardzo dobry (bdb)

 Karol Juszka