Szanowni Państwo,

Zapraszam wszystkich Państwa na termin zerowy z przedmiotu NST Egzamin Prawo karne materialne 2020.2021, który odbędzie się na platformie Moodle UP w piątek 14 maja 2021 r. od 16:30 do 17:05.

Egzamin z przedmiotu Prawo karne materialne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 jest w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań. Za prawidłową odpowiedź jest 1 pkt. Za nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi jest 0 pkt. W celu zdania egzaminu należy uzyskać co najmniej 11 pkt. Zakres i formę przedmiotowego egzaminu omówiłem na zajęciach z Prawa karnego materialnego w Microsoft Teams.

Oceny z tego egzaminu, tym studentom, którzy go zdadzą wpiszę do Wirtualnej Uczelni UP.  

Nie zdanie egzaminu w terminie zerowym nie powoduje konsekwencji w postaci wpisu negatywnej oceny. W razie niezdania egzaminu przedstawię następne terminy egzaminu.

Skala oceny:

10 i mniej – niedostateczny (ndst)

11-12 pkt – dostateczny (dst)

13-14 pkt – dostateczny plus (dst +)

15-16 pkt – dobry (db)

17-18 pkt – dobry plus (db+)

19-20 pkt – bardzo dobry (bdb)

 Karol Juszka