Chciałabym utworzyc test zaliczeniowy z wykorzystaniem zdalnych form w celu weryfikacji postępu kursantów.