Szanowni Państwo,

Zapraszam wszystkich Państwa na termin zerowy egzaminu z przedmiotu NST Egzamin Podstawy prawa karnego i wykroczeń 2020.2021, które aktualnie prowadzę w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UP, który odbędzie się na platformie Moodle UP w najbliższą niedzielę 23 maja 2021 r. od 16:30 do 17:00.

Egzamin z przedmiotu Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 jest w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań. Za prawidłową odpowiedź jest 1 pkt. Za nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi jest 0 pkt. W celu zdania egzaminu należy uzyskać co najmniej 11 pkt.

Nie zdanie egzaminu w terminie zerowym nie powoduje konsekwencji w postaci wpisu negatywnej oceny. W razie niezdania egzaminu przedstawię następne terminy egzaminu

Skala oceny:

10 i mniej – niedostateczny (ndst)

11-12 pkt – dostateczny (dst)

13-14 pkt – dostateczny plus (dst +)

15-16 pkt – dobry (db)

17-18 pkt – dobry plus (db+)

19-20 pkt – bardzo dobry (bdb)

Dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP