Szanowni Państwo,

Zapraszam wszystkich Państwa na termin zerowy egzaminu z przedmiotu Prawo karne cz. II, który odbędzie się zdalnie na platformie Moodle UP w czwartek 17 czerwca 2021 r. od 17:00 do 17:45.

Egzamin zerowy z przedmiotu Prawo karne cz. II w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 jest w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Za prawidłową odpowiedź jest 1 pkt. Za nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi jest 0 pkt. W celu zdania egzaminu należy uzyskać co najmniej 16 pkt.  

Nie zdanie egzaminu w terminie zerowym nie powoduje konsekwencji w postaci wpisu negatywnej oceny.

Skala oceny:

15 i mniej – niedostateczny (ndst)

16-18 pkt – dostateczny (dst)

19-21 pkt – dostateczny plus (dst +)

22-24 pkt – dobry (db)

25-27 pkt – dobry plus (db+)

28-30 pkt – bardzo dobry (bdb)

Karol Juszka