Szanowni Państwo,

Zapraszam wszystkich Państwa na termin zerowy kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu Prawo karne materialne, które w formie zdalnej odbędzie się na platformie Moodle UP we  wtorek 8 czerwca 2021 r. od 12:00 do 12:25.

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Prawo karne materialne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 jest w formie testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań. Za prawidłową odpowiedź jest 1 pkt. Za nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi jest 0 pkt. W celu uzyskania zaliczenia należy uzyskać co najmniej 8 pkt.  

Skala oceny:

7 i mniej – niedostateczny (ndst)

8-9 pkt – dostateczny (dst)

10 pkt – dostateczny plus (dst +)

11-12 pkt – dobry (db)

13 pkt – dobry plus (db+)

14-15 pkt – bardzo dobry (bdb)

Karol Juszka