Szanowni Państwo,

Zapraszam wszystkich Państwa na termin zerowy egzaminu z przedmiotu Prawo karne materialne, który odbędzie się zdalnie na platformie Moodle UP we wtorek 15 czerwca 2021 r. od 12:00 do 12:30.

Egzamin zerowy z przedmiotu Prawo karne materialne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 jest w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań. Za prawidłową odpowiedź jest 1 pkt. Za nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi jest 0 pkt. W celu zdania egzaminu należy uzyskać co najmniej 11 pkt.  

Nie zdanie egzaminu w terminie zerowym nie powoduje konsekwencji w postaci wpisu negatywnej oceny.

Skala oceny:

10 i mniej – niedostateczny (ndst)

11-12 pkt – dostateczny (dst)

13-14 pkt – dostateczny plus (dst +)

15-16 pkt – dobry (db)

17-18 pkt – dobry plus (db+)

19-20 pkt – bardzo dobry (bdb)

Karol Juszka