EGZAMIN PISEMNY Z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 21/06/2021, GODZINA 10.

ILOŚĆ OSÓB >35

NADZORUJE: MARIUSZ SZEROCKI

TRWANIE WRAZ Z WCZEŚNIEJSZYM ROZRUCHEM  9 - 14