Celem kuru jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią w zakresie kultury organizacyjnej. Podczas kursu studenci będą mieli możliwość zapoznania się z prakseologicznymi determinantami kultury organizacyjnej w kontekście rozwoju edukacji. W ramach treści programowych szczególną uwagę  poświęcimy naukom pedagogicznym i ich związkom kulturą organizacyjną. Ponadto studenci przyswoją sobie wiedzę o podstawowych typach kultury organizacyjnej oraz jej genezie. Na szczegółową analizę złożą się zagadnienia związane z kulturą organizacyjną, które występują w procesie nauczania i wychowania oraz pracy nauczyciela.