Celem naszych zajęć jest poznanie podstaw GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne) i TELEDETEKCJI, które polegają na pobieraniu, przetwarzaniu, analizowaniu i wizualizacji danych przestrzennych. Jest to pierwszy z kursów GIS dlatego pracować będziemy w programach darmowych/otwartych, w tym przypadku w QGISie