Kurs poświęcony został zagadnieniom wykorzystywania nowoczesnych mediów w pracy resocjalizacyjnej.