Kurs przygotowuje absolwentów PPiW do samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć zintegrowanych z elementami edukacji zdrowotnej w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej 

Celem kursu jest  ukazanie założeń i zadań  edukacji zdrowotnej dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym z punktu widzenia globalnych założeń tej dziedziny

Kurs Edukacja zdrowotna z metodyką prowadzony na platformie Moodle jest poszerzeniem treści realizowanych podczas ćwiczeń stacjonarnych