Po ukończeniu kursu student zna zarys historycznego i współczesnego kontekstu kształtowania się myśli projektowej w skali architektonicznej i urbanistycznej. Umie analizować wnętrza urbanistyczne
i identyfikować dysfunkcyjne elementy ich układu i funkcjonowania. Potrafi przeprowadzić analizę urbanistyczną wybranego obszaru. Zna podstawowe zasady wyznaczania stref urbanistycznych w skali lokalnego planu miejscowego. Kurs prowadzony w trybie hybrydowym na platformie MSTeams (wykłady) oraz stacjonarnie (ćwiczenia).