Szanowne Panie,

Zapraszam Panie na termin zerowy kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu NST Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń 3.04.2022, które odbędzie się na platformie Moodle w najbliższą niedzielę 3 kwietnia 2022 r. od 11:30 do 11:55.

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu NST Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń 3.04.2022 w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 jest w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań. Za prawidłową odpowiedź jest 1 pkt. Za nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi jest 0 pkt. W celu uzyskania zaliczenia należy uzyskać co najmniej 8 pkt.  

Ze względu na mogące pojawić się problemy techniczne proszę wcześniej zalogować się na niniejszy kurs, a w razie problemów proszę napisać e-maila na adres karol.juszka@up.krakow.pl.

Skala oceny:

7 i mniej – niedostateczny (ndst)

8-9 pkt – dostateczny (dst)

10 pkt – dostateczny plus (dst +)

11-12 pkt – dobry (db)

13 pkt – dobry plus (db+)

14-15 pkt – bardzo dobry (bdb)

Link do zapisania kursu NST Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń 2021.2022 w Moodle oraz link do zapisania się do kolokwium zaliczeniowego w najbliższą niedzielę 3 kwietnia 2022 r. od 11.30 do 11:55 w ramach tego kursu jest ten sam. Klucz dostępu do powyższego kursu i kolokwium zaliczeniowego są również te same.   

W razie konieczności wskazywania danych do logowania, należy zalogować tak jak do Wirtualnej Uczelni UP.

W celu wejścia na kolokwium zaliczeniowe proszę skorzystać z poniższych danych:

Kurs: NST Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń 2021.2022

Link do kursu w Moodle: https://moodle1.up.krakow.pl/course/view.php?id=3974

Klucz dostępu: KOLPPKiPW34222

Karol Juszka