Polityka rozwoju regionalnego jest jedną z głównych dziedzin polityki gospodarczej obok polityki makroekonomicznej, mikroekonomicznej, polityki wzrostu, polityki strukturalnej i polityki ochrony środowiska.

Polityka rozwoju regionalnego powinna sprzyjać rozwojowi ekonomicznemu i tworzeniu nowej, konkurencyjnej gospodarki i polityki interregionalnej będącej domeną władzy centralnej, zapewniającej wyrównywanie poziomu rozwoju wszystkich regionów.

Koordynator kursu: dr Agnieszka Brzosko-Sermak