Szanowni Państwo,

Zapraszam wszystkich Państwa na termin egzaminu z przedmiotu  POD Kryminalistyka w grupie nauk penalnych, Identyfikacja śladów osób rzeczy, zwłok. Wersja kryminalistyczna. Modus operandi i alibi 2022.2023.

Egzamin z tego przedmiotu, które aktualnie prowadzę w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji UP odbędzie się na platformie Moodle UP w niedzielę 15 stycznia 2023 r. od 10:20 do 10:40.

Egzamin jest w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań. Za prawidłową odpowiedź jest 1 pkt. Za nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi jest 0 pkt. W celu zdania egzaminu należy uzyskać co najmniej 6 pkt.

Skala oceny:

5 i mniej – niedostateczny (ndst)

6 pkt – dostateczny (dst)

7 pkt – dostateczny plus (dst +)

8 pkt – dobry (db)

9 pkt – dobry plus (db+)

10 pkt – bardzo dobry (bdb)

Link do zapisania się na kurs POD Kryminalistyka w grupie nauk penalnych, Identyfikacja śladów osób rzeczy, zwłok. Wersja kryminalistyczna. Modus operandi i alibi 2022.2023 godz. 10:20 do 10:40. w ramach tego kursu jest ten sam. Klucz dostępu do powyższego kursu i egzaminu są również te same.   

W razie konieczności wskazywania danych do logowania, należy zalogować tak jak do Wirtualnej Uczelni UP.

W celu wejścia na egzamin proszę skorzystać z poniższych danych:

Kurs: kurs POD Kryminalistyka w grupie nauk penalnych, Identyfikacja śladów osób rzeczy, zwłok. Wersja kryminalistyczna. Modus operandi i alibi 2022.2023.

Link do kursu w Moodle:   https://moodle1.up.krakow.pl/course/view.php?id=4126

Klucz dostępu: EGZKRYM15012023

Dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP